KADRA PEDAGOGICZNA

GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKTOR  dr Arkadiusz Rzepka
WICEDYREKTOR  mgr Damian Rudzki                                                                          

WICEDYREKTOR mgr Ewa Telega

Kadrę naszą stanowią wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym.

Język polski

Ewelina Rudna
Izabela Genera                                                                                                                       

Agnieszka Kasprzyk-Żmudzińska

Język angielski

Anna Majerska
Joanna Matusik

Język niemiecki

Małgorzata Januszkiewicz
Klaudia Kurzawa
Iwona Dereń

Historia

Paweł Kasprzyk (urlop zdrowotny)

Edyta Kaczorowska-Polita

Cecylia Błońska

Wiedza o społeczeństwie

Paweł Kasprzyk (urlop zdrowotny)

Zbigniew Bednarek                                                                                                          

Biologia

Anetta Dwulat

Matematyka

Bogusława Rozmysłowicz
Ewa Kulon
Aldona Pastor

Fizyka

Roman Rozmysłowicz

Chemia

Ewa Kulon

Geografia

Ewa Bienias

Informatyka

Ewa Bienias
Roman Rozmysłowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edyta Kaczorowska-Polita

Zajęcia techniczne

Beata Godla
Małgorzata Januszkiewicz

Muzyka

Lidia Staszak

Plastyka

Monika Sobczak

Zajęcia artystyczne

Monika Sobczak

Wychowanie fizyczne

Artur Bodzek
Marcin Kamiński
Adam Kopeć
Damian Rudzki
Wioletta Włodarczyk                                                                                                            

Łukasz Wincza

Maciej Tkaczenko

Religia

Andrzej Tarnowski
Beata Godla

Wychowanie do życia w rodzinie

Beata Obrzut (urlop zdrowotny)

Danuta Kołcz

Pedagog

Halina Furmanek (urlop zdrowotny)

Marzena Sieradzka