KADRA PEDAGOGICZNA

GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKTOR  dr Arkadiusz Rzepka

WICEDYREKTOR  mgr Damian Rudzki                                                                          

WICEDYREKTOR mgr Ewa Telega

Kadrę naszą stanowią wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym.

Język polski

Ewelina Rudna

Agnieszka Kasprzyk-Żmudzińska

Cecylia Błońska

Język angielski

Anna Majerska

Anna Magiera

Joanna Matusik

Język niemiecki

Małgorzata Januszkiewicz

Klaudia Kurzawa

Iwona Dereń

Historia

Edyta Kaczorowska-Polita

Cecylia Błońska

Wiedza o społeczeństwie

Maciej Tkaczenko                                                                                     

Biologia

Anetta Dwulat

Matematyka

Aldona Pastor

Edyta Gil

Eliza Grzelewska

Fizyka

Roman Rozmysłowicz

Chemia

Renata Kozubska - Sopata

Geografia

Ewa Bienias

Informatyka

Ewa Bienias

Roman Rozmysłowicz

Łukasz Winda

Dorota Michalska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edyta Kaczorowska-Polita

Zajęcia techniczne

Beata Godla

Małgorzata Januszkiewicz

Muzyka

Lidia Staszak

Plastyka

Monika Sobczak

Zajęcia artystyczne

Monika Sobczak

Wychowanie fizyczne

Artur Bodzek

Adam Kopeć

Damian Rudzki (urlop zdrowotny)

Wioletta Włodarczyk (urlop zdrowotny)                                                                                               

Łukasz Wincza

Maciej Tkaczenko

Dariusz Harasym

Religia

ks. Tomasz Galik

ks. dr Krzysztof Zabłocki

Wychowanie do życia w rodzinie

Danuta Mazur-Kołcz

Pedagog

Halina Furmanek