KADRA PEDAGOGICZNA

GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKTOR  dr Arkadiusz Rzepka

WICEDYREKTOR  mgr Damian Rudzki                                                                          

WICEDYREKTOR mgr Ewa Telega

Kadrę naszą stanowią wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym.

Język polski

Ewelina Rudna

Izabela Genera                                                                                                           

Agnieszka Kasprzyk-Żmudzińska

Cecylia Błońska

Język angielski

Anna Majerska

Joanna Matusik

Język niemiecki

Małgorzata Januszkiewicz

Klaudia Kurzawa

Iwona Dereń

Historia

Paweł Kasprzyk (urlop zdrowotny)

Edyta Kaczorowska-Polita

Cecylia Błońska

Wiedza o społeczeństwie

Paweł Kasprzyk (urlop zdrowotny)

Zbigniew Bednarek                                                                                      

Biologia

Anetta Dwulat

Matematyka

Bogusława Rozmysłowicz

Aldona Pastor

Ewa Kulon

Edyta Gil

Fizyka

Roman Rozmysłowicz

Chemia

Ewa Kulon

Geografia

Ewa Bienias

Informatyka

Ewa Bienias

Roman Rozmysłowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edyta Kaczorowska-Polita

Zajęcia techniczne

Beata Godla

Małgorzata Januszkiewicz

Muzyka

Lidia Staszak

Plastyka

Monika Sobczak

Zajęcia artystyczne

Monika Sobczak

Wychowanie fizyczne

Artur Bodzek

Adam Kopeć

Damian Rudzki

Wioletta Włodarczyk                                                                                                

Łukasz Wincza

Maciej Tkaczenko

Dorota Michalska

Religia

ks. Andrzej Tarnowski

ks. dr Krzysztof Zabłocki

Wychowanie do życia w rodzinie

Beata Obrzut (urlop zdrowotny)

Danuta Mazur-Kołcz

Pedagog

Halina Furmanek (urlop zdrowotny)

Marzena Sieradzka