DOFINANSOWANIE W SPRZĘT SZKOLNY I POMOCE DYDAKTYCZNE

Z przyjemnością informujemy, że wniosek Gminy Lubawka o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach oświatowych bądź pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych (kryterium VIa) został zaopiniowany pozytywnie.

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce jako jedyny w Polsce otrzyma dofinansowanie
w ramach tego kryterium!