ELIMINACJE SZKOLNE XXV REGIONALNEGO KONKURSU BIOLOGICZNO-EKOLOGICZNEGO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

W dniu 25 września 2018 roku odbył się XXV Regionalny Konkurs Biologiczno-Ekologiczny szkół Gimnazjalnych ph. ? Ochrona przyrody w Polsce? 2018.

Udział wzięli uczniowie, którzy wcześniej uczestniczyli w konkursach biologiczno-ekologicznych na terenie swojej szkoły.

Tematyka tegorocznego konkursu była szeroka i obejmowała różnorodne zagadnienia dotyczące biologii, ekologii jako nauk.

Uczniowie musieli wykazać się znajomością wiedzy z tych dziedzin. Organizatorem pytań dla uczestników konkursu klas III Gimnazjum był Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach.

Głównym sponsorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze oraz Nadleśnictwo w naszym Okręgu.

Konkurs składał się z części pisemnej (test), w której uczestniczyli wszyscy uczestnicy konkursu.

Uczniowie odpowiadali na przygotowane pytania.

 Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowała Pani mgr Ewa Telega w-ce dyrektor ZSP w Lubawce.

Do eliminacji rejonowych dotarła uczennica klasy IIIa Dagmara Telega  .  (1najlepszy uczeń- wymóg regulaminu Organizatora konkursu).

Galeria

Konkurs zakończył się pożegnaniem uczestników konkursu.