"WIECZORNICA O NIEPODLEGŁEJ"

6 listopada w Miejsko - Gminnym Ośroduk Kultury w Lubawce odbyła się "Wieczornica o Niepodległej". Organizatorami tego wydarzenia były panie: Cecylia Błońska, Elżbieta Jojczyk, Została zaprezentowana część artystyczna wykonana przez Uczniów klasy VIII oraz III szkoły podstawowej w Lubawce, została wyświetlona prezentacja o akcji "Mogiłę Pradziada Ocal od Zamponienia", gdzie relacje z tegorocznego wyjazdu przedstawiły uczestniczki wyjazdu na kresy. Każdy widz otrzymał ciasteczka w kształcie kontur Polski.