APEL Z OKAZJI 11 LISTOPADA

9 listopada w naszej szkole odbył się apel z okzji 11 listopada, czyli święta odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, w tym roku obchodzimy 100 rocznicę tego wydarzenia.

Z tej okzji, uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali krótką inscenizację, przypominającą nam nieco o wydarzeniech z dawnych lat. Organizatorami tego wydarzenia były: pani Ewelina Rudna, pani Aldona Pastor, pani Edyta Kogut, pani Ania Majerska oraz pani Małgorzata Januszkiewicz. Została wyświetlona prezentacja multimedialna ze zdjęciami osób zasłużonych dla Polski oraz wydarzeń od początku powstania Polski aż do teraz, uczniowie odegrali pantomimę o Polsce i jej upadku oraz przedstawienie, gdzie uczniowie rozmawiali o dziejach Polski. Zespół muzyczny harcerzy Liminis Prolis odśpiewał kilka pieśni. Biorącymi udział w dzisiejszym apelu byli: Agata Kmieć, Aleksandra Kondoł, Nikola Kurzawa, Klaudia Ziółkowska, Vanessa Jarosińska, Amelia Kuk, Dagmara Telega, Sara Witkowska, Mateusz Jojczyk, Hubert Jojczyk, Bartłomiej Winter, Kamil Cedzidło, Maciej Kurzawa oraz Dawid Telega, ze sztandarem byli: Krystian Kucharski, Dawid Klag oraz Szymon Bułaś, za nagłośnienie i obsługe techniczną odpowiadali: Kacper Klimek oraz Adam Żmudziński.

Galeria