PREZENTACJA WARUNKÓW REKRUTACJI DO ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE

24.01.2019 r. w naszej szkole gościliśmy  Panią Mariolę Jaciuk - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Spotkanie odbyło się dla klas ósmych SP i trzecich gimnazjalnych, podczas którego przestawione zostały zasady rekrutacji 2019/2020. Zaprezentowane zostały także korzyści wynikające z przyszłego uczęszczania do tej placówki.