WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ

W dniu 13.04.2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli klas siódmych szkoły podstawowej i drugich gimnazjum ZSP w Lubawce z nauczycielem akademickim Politechniki Wrocławskie,j w celu zdiagnozowania zainteresowania uczniów tematyką informatyczną. Przeprowadzono ankiety i badania z w/w zagadnienia. Dzięki współpracy Dyrekcji ZSP w Lubawce i Politechniki Wrocławskiej istnieje możliwość otwarcia wraz z wygaśnięciem gimnazjum, czyli 1 września 2019 r. Technikum Informatycznego wchodzącego w skład ZSP w Lubawce. Otwiera to nowe możliwości edukacyjne dla uczniów i kadrowe dla nauczycieli.